Τηλεργασία: Τι πρέπει να ξέρουν οι εργοδότες – Η προθεσμία για προαναγγελίες

Τηλεργασία: Τι πρέπει να ξέρουν οι εργοδότες – Η προθεσμία για προαναγγελίες

Oι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν, έως τις 4 Ιουνίου να προαναγγείλουν στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» την εξ αποστάσεως εργασία 20% των εργαζομένων τους

Το ποσοστό της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα, διαμορφώνεται στο 20% για τον μήνα Ιούνιο. Στο πλαίσιο αυτό, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021 η υποχρέωση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα να εφαρμόζουν τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 20% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων τους.

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν, έως την Παρασκευή 4 Ιουνίου να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» την εξ αποστάσεως εργασία 20% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό για το χρονικό διάστημα από 1 έως 30 Ιουνίου.

Επίσης, από 1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου, τα αρμόδια για την εφαρμογή των ανωτέρω ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε επιτόπιους ελέγχους, που θα διενεργούν, στο πλαίσιο του ελεγκτικού έργου τους, θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση σε εργοδότες και εργαζόμενους.

Πώς γίνεται η δήλωση

Οι επιχειρήσεις- εργοδότες αφού εισέλθουν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» συμπληρώνουν και υποβάλλουν το σχετικό έντυπο (4.1 δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας-Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.20).

Ωράριο εργασίας

Παρατείνεται έως 30/6/2021 η υποχρέωση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, να προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το διάστημα αυτό αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» τις αλλαγές ωραρίου που προκύπτουν από τη σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων.

Τι ισχύει για τη δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εργασίας

Επιπροσθέτως, παρατείνεται έως 30 Ιουνίου 2021 η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

Διαβάστε ακόμη:

Χρηματιστήριο: Με πτώση 1,7% διέκοψε το τρίμηνο θετικό σερί – Προσδοκίες για τη συνέχεια

10+2 ερωτήσεις για τον νέο Πτωχευτικό Νόμο και τη 2η ευκαιρία

Voucher 200 ευρώ: Πότε θα ξεκινήσει ο β’ κύκλος για τις αιτήσεις

Πηγή: Newmoney.gr