Ταμείο Ανάκαμψης: Η αρχή της νέας εποχής για την e-ΑΑΔΕ

Ταμείο Ανάκαμψης: Η αρχή της νέας εποχής για την e-ΑΑΔΕ

Εγκρίθηκαν τα πρώτα έργα και αλλαγές για τα προσεχή 2 χρόνια. ΄Όλα ηλεκτρονικά γι τους πολίτες, ξηλώνονται τα παλαιά συστήματα

Από την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, με αλλαγές του εξοπλισμού της ΑΑΔΕ και στόχο την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους, κάνει «ποδαρικό» το Ταμείο Ανάκαμψης στα θέματα της φορολογίας.

Οι πρώτες εντάξεις έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν περιλαμβάνει μόνο την κατασκευή του «στοιχειμένου» οδικού άξονα Ε65 ή τα δωρεάν tablet μαθητών και φοιτητών, αλλά και λύσεις σε χρόνια προβλήματα του Κράτους, με πρώτη και καλύτερη την Εφορία.

Τα πρώτα 12,2 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκαν να διατεθούν στην ΑΑΔΕ, είναι μόνον η αρχή για να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως τα εξής:

1. Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών: περιλαμβάνει 14 υποέργα ψηφιακής υποδομής που θα υλοποιηθούν από την ΑΑΔΕ. Προβλέπει αναβάθμιση υπηρεσιών για τους φορολογούμενους, αντικατάσταση των παλαιών ψηφιακών συστημάτων και επέκταση της λειτουργικότητας της παροχής υπηρεσιών θα υπάρξει νέα και εφαρμογή για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ με τα συστήματα τραπεζικών πληροφοριών.

2. επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ: το αργότερο έως τον Δεκέμβριο του 2023. θα αποτελούν παρελθόν οι πολύμηνες ή και πολυετείς καθυστερήσεις, για τις επιχειρήσεις που περιμένουν να πάρουν πίσω τον ΦΠΑ που προπλήρωσαν και τον δικαιούνται. Προβλέπεται εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ, με ηλεκτρονική υποβολή αλλά και με διαδικασία ανάλυσης κινδύνου για τις αιτήσεις επιστροφής. Η ανθρώπινη παρέμβαση θα περιοριστεί μέσω ψηφιακών συναλλαγών και έτσι θα αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις επιστροφές ΦΠΑ.

3. Διασύνδεση στο Taxisnet: η ΑΑΔΕ θα θεσπίσει μέτρα και κίνητρα για την μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις. Η ΑΑΔΕ θα κάνει χρήση της πλατφόρμας myDATA για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τη διασύνδεση όλων των φορολογικών ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματά της, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυτόματη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων. Η εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

4. ταχύτεροι έλεγχοι στα Τελωνεία: νέα συστήματα παρακολούθησης από τα τελωνεία θα αυξήσει την σάρωση των φορτίων, σε συντομότερο χρόνο και λιγότερες καθυστερήσεις για τους νομοταγείς. Ποβλέπεται και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ για την άντληση πληροφοριών από ευρωπαϊκές και εθνικές βάσεις δεδομένων.

5. Κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας: όλοι οι φορολογικοί κώδικες, ο κώδικας τελωνείων και όλες οι σχετικές εγκύκλιοι, θα ανέβουν σε ειδική ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί για την ενημέρωση των φορολογουμένων, ακολουθώντας και τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Έτσι θα ενισχυθούν η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες, αλλά και το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα.

Στη βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις γενικότερα, προβλέπεται να συμβάλλουν και άλλα έργα στο Δημόσιο, τα οποία εγκρίθηκαν ήδη από το Ταμείο Ανάκαμψης:

· Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση GOV-ERP. Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Πρόκειται για την προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση και την Κρατική Διοίκηση.

-Προϋπολογισμός: 36,1 εκατ. ευρώ

-Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

· Επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – Σύζευξις ΙΙ, το οποίο είναι το δίκτυο τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών των φορέων του Δημόσιου Τομέα με παρουσία σε 4500 σημεία σε όλη τη χώρα.

-Προϋπολογισμός: 32,1 εκατ. ευρώ

-Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

· Δικτυακή αναβάθμιση με οπτικές ίνες για το δίκτυο GRNET και τα συνδεδεμένα δίκτυα δηλαδή το σύνολο των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων της χώρας, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων νοσοκομείων και άλλοι φορείς έρευνας και εκπαίδευσης.

-Προϋπολογισμός: 30,5 εκατ. ευρώ

-Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

· Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρεψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και συναλλαγων μεταξύ δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών.

-Προϋπολογισμός: 69,4 εκατ. ευρώ

-Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

· Yπηρεσίες Διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης που αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C αλλά και κράτους –επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr

-Προϋπολογισμός: 27,9 εκατ. ευρώ

-Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

· Αναβάθμιση της παροχής ανοιχτών δεδομένων, της πλατφόρμας data.gov.gr και παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το έργο αφορά στην επέκταση της παροχής ανοιχτών δεδομένων προς του πολίτες, τις επιχειρήσεις , την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα με στόχο τη διαφάνεια, την ανοιχτή διακυβέρνηση, την έρευνα και την επιχειρηματική αξιοποίηση.

-Προϋπολογισμός : 5,5 εκατ. ευρώ

-Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε ακόμα

Γιώργος Προκοπίου στο newmoney: Αυτά είναι τα σχέδιά μου για τον Σκαραμαγκά

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Σε αναζήτηση φόρμουλας για τον τραπεζικό δανεισμό

Βασιλάκης: Ελπίζω ότι έχουμε περάσει το πιο δύσκολο κομμάτι της πανδημίας- «Θωρακισμένη» η Aegean

 

Πηγή: Newmoney.gr