Ποιοι «κόβονται» και ποιοι παίρνουν τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης | Ειδήσεις για την Οικονομία

Ποιοι «κόβονται» και ποιοι παίρνουν τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης | Ειδήσεις για την Οικονομία

Τα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης μπορεί να… «είναι εκεί και ναι περιμένουν» αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να τα πάρουν όλοι! Και μόνο το ότι τα δάνεια αυτά περνούν από την «κρησάρα» των τραπεζών (καθώς συμμετέχουν στην συνολική χρηματοδότηση) είναι αρκετό για να κοπεί μεγάλος αριθμός υποψηφίων.

Ως γνωστό, η πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται εκτός τραπεζικού δανεισμού λόγω υποχρεώσεων και εκκρεμοτήτων. Από 850.000 ΑΦΜ μόλις 50.000 επιχειρήσεις θεωρούνται επιλέξιμες για δανεισμό. Πρόκειται για 500 μεγάλες επιχειρήσεις (με βάση τον κοινοτικό ορισμό) περίπου 4.500 μεσαίες και 45.000 μικρές.

Πρακτικά, δηλαδή, μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το τραπεζικό σύστημα, κάτι που σημαίνει ότι μόνο αυτές μπορούν να πάρουν και δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Έτσι λοιπόν, μόνο τυχαίο δεν είναι το ότι –ειδικά- για τις μεγάλες επιχειρήσεις, το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης αυξήθηκε και διαμορφώνεται, πλέον, σε σταθερό 1%. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη (όπου το επιτόκιο παραμένει αμετάβλητο στο 0,35%) δεν μπορούν να πάρουν -με την ίδια ευκολία- τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι περισσότεροι μικρομεσαίοι απορρίπτονται από τις τράπεζες που έχουν συμμετοχή, φωνή και λόγο στα… εν λόγω δάνεια. Υπενθυμίζεται ότι κάθε σχέδιο που εγκρίνεται, χρηματοδοτείται σε ποσοστό έως 50% με δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης και τουλάχιστον κατά 30% με δάνειο από τη συνεργαζόμενη τράπεζα, ενώ το 20% της επένδυσης καλύπτεται με ίδια συμμετοχή.

Και τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί! Όσες μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις καταφέρνουν να περάσουν το σκόπελο της αρχικής επιλογής αντιμετωπίζουν το εξής δίλημμα: Να προχωρήσουν σε δανεισμό μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης (και να “γλυτώσουν” το Euribor) ή να πάρουν επιχειρηματικό δάνειο; Γιατί όπως εξηγούν τραπεζικοί παράγοντες, οι επενδύσεις των μικρών επιχειρήσεων είναι συνήθως χαμηλούς προϋπολογισμού.

Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, τα έξοδα για να ενταχθεί κάποιος σε δάνειο του Ταμείο Ανάκαμψης, αντιστοιχούν ή ξεπερνούν το επιπλέον επιτοκιακό κόστος ενός επιχειρηματικού δάνειο με Euribor 4% (για παράδειγμα). Διότι, για να περάσει ένα επενδυτικό σχέδιο στο Ταμείο Ανάκαμψης χρειάζεται και ορκωτό ελεγκτή και ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο, μάνι μάνι, 15.000 – 20.000 € μόνο για έξοδα! Ετσι, τα έξοδα για «τρίτους» εξανεμίζουν το όφελος από το μειωμένο επιτόκιο για μικρές επενδύσεις, ενώ υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος να μην είναι εγκριθεί τελικά (και παρόλα αυτά) το σχέδιο για το Ταμείο Ανάκυψης (ενώ για το επιχειρηματικό δάνειο τα πράγματα είναι ευκολότερα)

Όπως προαναφέρθηκε το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τους τραπεζικούς φορείς προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραμένει σταθερό στο 0,35%, ενώ για τις υπόλοιπες, αυξάνεται και διαμορφώνεται, πλέον, σε επίσης σταθερό 1%. Το παραπάνω επιτόκια ισχύουν για όσες δανειακές συμβάσεις συναφθούν μεταξύ των τραπεζικών φορέων και των δικαιούχων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από 25/10/2022. Η αύξηση του σταθερού επιτοκίου από 0,35% σε 1% για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν αφορά όσες έχουν, ήδη, συνάψει, το αργότερο έως 24/10/2022, σύμβαση με ανεξάρτητο αξιολογητή για τον έλεγχο του επενδυτικού τους σχεδίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί 160 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 7,14 δισ. ευρώ (σε 2,98 δισ. ευρώ ανέρχονται τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, σε 2,55 δισ. ευρώ τα κεφάλαια των τραπεζών και σε 1,61 δισ. ευρώ τα ίδια κεφάλαια). Από το ποσό αυτό, πάνω από 1 δισ. ευρώ αφορούν επενδύσεις από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Διαβάστε ακόμη: 

Έως την Παρασκευή η εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ 

«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»: Βγήκε ο οδηγός – Τα ποσά και οι δικαιούχοι (πίνακας) 

Τουρκία: Πρόστιμο 18,63 εκατ. δολάρια στη μητρική της Facebook

Πηγή: Newmoney.gr