Παρασκευή
21.01.2022

Ποιοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα το 2022

Επίδομα ανεργίας: Ποιες αλλαγές έρχονται για να είναι πιο αποτελεσματικό

 

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Ανατροπή στα όρια ηλικίας από τη νέα χρονιά – Ποιοι εγκλωβίζονται έως τα 62 και τα 67 χρόνια

 

Χρονιά-σταθμός για τα όρια ηλικίας χαρακτηρίζεται το 2022 καθώς εξέπνευσε η μεταβατική περίοδος κατά την οποία οι ασφαλισμένοι μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με ευνοϊκότερους όρους πριν από την ηλικία των 62 και των 67 ετών.

Από 1/1/2022 υπάρχουν μόνο τρεις επιλογές:

1 Για πλήρη σύνταξη τα όρια ηλικίας καθορίζονται στο 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης).
2 Για πλήρη σύνταξη τα όρια ηλικίας καθορίζονται στο 67ο έτος (με 15ετία ή 4.500 ημερομίσθια ασφάλισης).
3 Για μειωμένη σύνταξη το όριο είναι 62 έτη με 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Με βάση αυτά τα δεδομένα διαμορφώνονται τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων:

Α) Αυτοί που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης έως τις 18/8/2015. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλουν οποτεδήποτε το αίτημα συνταξιοδότησής τους και μετά την 1/1/2022 χωρίς να απειλούνται από ενδεχόμενη αύξηση των ορίων ηλικίας.

Β) Οσοι ασφαλισμένοι κατοχύρωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως τις 31/12/2021. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε το δικαίωμά τους, και μετά την 1/1/2022, όταν συμπληρώσουν το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μητέρες με ανήλικα τέκνα (ΙΚΑ), τρίτεκνοι (Δημόσιο), καθώς και η πολυπληθής κατηγορία των ασφαλισμένων με 35ετία.
Ετσι, για παράδειγμα, μητέρα ανηλίκου με 5.500 ένσημα (το 2012) στον ιδιωτικό τομέα, η οποία ήταν 52 ετών το 2017, έχει το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί στα 58 και 5 μήνες. Το όριο ηλικίας της συμπληρώνεται το 2023, δηλαδή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2022. Επομένως, διατηρεί το δικαίωμά της να βγει στη σύνταξη πριν από τα 62.

Γ) Οι ασφαλισμένοι που δεν πρόλαβαν να κατοχυρώσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης έως το τέλος του 2021, με αποτέλεσμα να υπαχθούν στα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Αυτή η κατηγορία ασφαλισμένων θα συνταξιοδοτηθεί στα 62 έτη, αν τότε έχει συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης. Διαφορετικά, αν έχει λιγότερο χρόνο ασφάλισης, θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη στα 67 έτη και με μειωμένη στα 62 έτη.

Ποιοι μπορούν να βγουν στη σύνταξη το 2022

Ειδικότερα, το 2022 μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη 28 κατηγορίες ασφαλισμένων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα που έχουν ήδη κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης και συμπληρώνουν τη νέα χρονιά το απαιτούμενο όριο ηλικίας.

Πρόκειται για ασφαλισμένους γεννημένους από το 1958 έως το 1968, κυρίως μητέρες του ιδιωτικού τομέα, εργαζομένους με καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών, ασφαλισμένους με 35ετία, καθώς και δημοσίους υπαλλήλους που συμπλήρωσαν 25ετία τα έτη 2010-2012.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που επεξεργάστηκε η δικηγόρος ειδικευμένη σε θέματα ασφάλισης Ασπασία Παπαθανασοπούλου, οι 28 κατηγορίες των ασφαλισμένων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης το 2022 είναι οι εξής:

Ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα – Πλήρης σύνταξη

1 Μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένες από τον 4/1960 έως και τον 12/1960, με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2011 και τέκνο γεννημένο από το 1993 και μετά μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αν συμπληρώνουν την απαιτούμενη ηλικία που είναι 60 έτη και 9 μήνες.
2 Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες έως και τον 12/1960 με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2012 και με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αν συμπληρώνουν την απαιτούμενη ηλικία που είναι 60 έτη και 11 μήνες.
3 Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες το 1966 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2010. Η απαιτούμενη ηλικία είναι 55 έτη.
4 Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες το α’ τρίμηνο του 1966 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2011. Η απαιτούμενη ηλικία είναι 55 έτη και 9 μήνες.
5 Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες το α’ εξάμηνο του 1965 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2012. Η απαιτούμενη ηλικία είναι 56 έτη και 6 μήνες.
6 Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31/12/2010 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1966. Για να συνταξιοδοτηθούν πρέπει να έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία, που είναι τα 55 έτη.
7 Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31/12/2011 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1965. Η απαιτούμενη ηλικία είναι τα 56 έτη.
8 Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31/12/2012 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1964. Η απαιτούμενη ηλικία είναι τα 57 έτη.
9 Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι/-ες έως και τον 12/1959, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31/12/2011 και με 36 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αν συμπληρώνουν την απαιτούμενη ηλικία που είναι 61 έτη και 3 μήνες.
10 Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι/-ες έως και τον 12/1959, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31/12/2012 και με 37 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση (απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).
11 Ασφαλισμένοι/-ες που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης μέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος µε πραγματικό ή πλασματικό χρόνο και συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2022.

Μειωμένη σύνταξη

1 Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες το 1968 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2010 (απαιτούμενη ηλικία 53 ετών).
2 Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες το α’ τρίμηνο του 1968 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2011 (απαιτούμενη ηλικία 53 ετών και 9 μηνών).
3 Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες το α’ εξάμηνο του 1967 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2012 (απαιτούμενη ηλικία 54 ετών και 6 μηνών).
4 Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες το α’ τρίμηνο του 1963 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2013 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 9 μηνών).
5 Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι/-ες το α’ εξάμηνο του 1962 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2014 (απαιτούμενη ηλικία 59 ετών και 6 μηνών).

Δημόσιο – Πλήρης σύνταξη

1 Ασφαλισµένοι/-ες υπάλληλοι γεννηµένοι/-ες το β’ εξάμηνο του 1961 με 25ετία έως και 31/12/2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά µέχρι και 31/12/2018 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).
2 Ασφαλισµένοι/-ες υπάλληλοι γεννηµένοι/-ες το β’ εξάμηνο του 1961 με 25ετία έως και 31/12/2011, που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά µέχρι και 31/12/2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).
3 Ασφαλισµένοι/-ες υπάλληλοι γεννηµένοι/-ες το β’ εξάμηνο του 1961 με 25ετία έως και 31/12/2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά µέχρι και 31/12/2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).
4 Ασφαλισµένοι/-ες υπάλληλοι που είναι γεννημένοι/-ες έως και τον 9/1960 με 25ετία έως και 31/12/2012 που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά µέχρι και 31/12/2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 11 µηνών).
5 Ασφαλισµένοι/-ες υπάλληλοι γεννημένοι/-ες έως και τον 3/1958 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 64 ετών και 9 µηνών).
6 Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος µε πραγματικό ή πλασματικό χρόνο και συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2022.
7 Τρίτεκνοι υπάλληλοι γεννημένοι από τον 5/1964 έως και τον 12/1964 με 21 έτη το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών).
8 Γονείς ανήλικων τέκνων υπάλληλοι με 25ετία το 2011 που είχαν κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας ανήλικο παιδί και είναι γεννημένοι από τον 5/1964 έως και τον 12/1964 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών).

Μειωµένη σύνταξη

1 Ανδρες γεννημένοι το 1961 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).
2 Γυναίκες γεννημένες το 1966 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).
3 Ανδρες γεννημένοι το 1965 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 και όχι νωρίτερα (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών).
4 Ανδρες γεννημένοι το 1963, που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών).

Πηγή: Newmoney.gr