Πλειστηριασμοί: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες για να πετύχουν «πάγωμα» έως τα τέλη του 2020

Πλειστηριασμοί: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες για να πετύχουν «πάγωμα» έως τα τέλη του 2020

 

Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν σωρευτικά οι δανειολήπτες, που επιθυμούν να αναστείλουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, τόσο από τράπεζες, όσο και από servicers – Με αίτημα, το οποίο θα δίνει, ταυτόχρονα, και το «πράσινο φως» για την άρση του τραπεζικού απορρήτου, η ισχύς του «παγώματος»

Την απόφαση να «παγώσουν» τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας έως τα τέλη του τρέχοντος έτους έλαβαν τράπεζες και servicers, θέτοντας, ωστόσο, κριτήρια, τόσο ως προς τους δικαιούχους, όσο και ως προς τη διαδικασία αυτή καθεαυτή.

Πιο αναλυτικά, λίγα 24ώρα πριν ο πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλήσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αναλύοντας μία σειρά από μέτρα, που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, προκειμένου να στηρίξει την οικονομία, οι εκπρόσωποι του χρηματοπιστωτικού συστήματος εξέδωσαν ανακοίνωση, βάσει της οποίας αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί της κύριας κατοικίας των οφειλετών, για διάστημα έως τα τέλη του 2020. Ο χρονικός ορίζοντας μόνο τυχαίος δεν είναι, αφού από αρχές του επόμενου έτους θα ισχύσει ο νέος Πτωχευτικός Νόμος, στον οποίο παρέχεται, μεταξύ άλλων, μία δεύτερη ευκαιρία στους «κόκκινους» δανειολήπτες να… καθαρίσουν από τα χρέη τους, επιλέγοντας την οδό είτε της ρύθμισης είτε της πτώχευσης.

Στο πλαίσιο αυτό και ενόσω ήδη «τρέχει» το πρόγραμμα «Γέφυρα», με την ανταπόκριση από πλευράς των οφειλετών να είναι θερμή – οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 65.000 έως σήμερα, με κυβερνητικά στελέχη να εκτιμούν πως μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου ο αριθμός τους θα «αγγίξει τις 200.000 – τράπεζες και servicers αποφάσισαν να προχωρήσουν σε «πάγωμα» των πλειστηριασμών για τους ευάλωτους, ήτοι, όσους πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

1. Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.

Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Σύνθεση Νοικοκυριού

Συνολικό

Εισόδημα

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

7.000 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη

10.500 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

14.000 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσε­ρα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

17.500 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω

21.000 €

2. Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013

(Α’ 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 21.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Σύνθεση Νοικοκυριού

Όρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κτλ.

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

7.000 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη

10.500 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη

14.000 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη

17.500 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω

21.000 €

Πως θα επιτυγχάνεται το «πάγωμα»

Όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), οι τράπεζες θα εξετάσουν αιτήματα αναστολής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, από δανειολήπτες, που ανήκουν στην κατηγορία των οικονομικά ευάλωτων. «Προϋπόθεση της αναστολής του πλειστηριασμού θα είναι η υποβολή σχετικού αιτήματος από τον δανειολήπτη, μαζί με δήλωση για την αποδοχή άρσης του τραπεζικού απορρήτου του, ώστε να διαπιστωθεί ότι ανήκει στην κατηγορία του ευάλωτου», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Πηγή: Newmoney.gr