Παράταση των συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας του υπουργείου Οικονομικών μέχρι το τέλος του 2023

υπουργείο Οικονομικών

Την παράταση, μέχρι τις 31/12/2023, της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού καθαριότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Η τροπολογία για το προσωπικό καθαριότητας που δουλεύει σε υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της Φορολογίας και άλλες διατάξεις για τη Φορολογική διαδικασία, την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» εισάγεται προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής μεθαύριο Δευτέρα, 4/9/2023.

Με την ίδια τροπολογία, προβλέπεται η αναστολή καθηκόντων των μελών Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. που τοποθετούνται στη θέση του Μόνιμου Αντιπροσώπου ή του Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου στη Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α..

Επίσης, παρατείνεται η διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης των επιχειρήσεων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ειδικής εκκαθάρισης μέχρι την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές και πάντως όχι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2θ23.

To άρθρο Παράταση των συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας του υπουργείου Οικονομικών μέχρι το τέλος του 2023 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή: Newsit.gr