Νέα πρόστιμα 75.100 ευρώ σε 67.979 ελέγχους- 204 παραβάσεις

Νέα πρόστιμα 75.100 ευρώ σε 67.979 ελέγχους- 204 παραβάσεις

Πρόστιμα ύψους 75.100€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας  (15) ημερών σε   δύο  (2) επιχειρήσεις, επιβλήθηκαν  συνολικά από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία), τη Δευτέρα 31.05.2021 σε συνολικά  67.979 ελέγχους που  κατέγραψαν 204 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.  Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (57.748).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων 
2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης
3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

– Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ σε δύο (2) ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου.

– Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  διότι επέτρεπε την παραμονή πελατών εντός του καταστήματος και 2×300€ σε πελάτες (έκαστος).

– Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

– Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε τέσσερα (4) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος. 

Περιφέρεια Κρήτης

– Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

– Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ορίου ατόμων σε τραπέζι.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

– Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας και προχώρησε σε  σύλληψη  του (1) ιδιοκτήτη του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

– Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα λιανικού εμπορίου ενδυμάτων – υποδημάτων για υπέρβαση του ορίου πελατών.

Επικράτεια

– Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε σαράντα πέντε (45)  αντικείμενα και σε συνολικά τετρακόσια ενενήντα οκτώ (498) φυσικά πρόσωπα.

– Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε  (1) σύλληψη για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

– Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δύο (2) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά διακόσιες πενήντα τέσσερις (254) κλήσεις, που αφορούσαν

α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και

β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.

Πηγή: Naftemporiki.gr