Κομισιόν: Ενέκρινε περισσότερες κρατικές ενισχύσεις για δύο περιφέρειες της Ελλάδας | Ειδήσεις για την Οικονομία

Κομισιόν: Ενέκρινε περισσότερες κρατικές ενισχύσεις για δύο περιφέρειες της Ελλάδας | Ειδήσεις για την Οικονομία

Περισσότερες κρατικές ενισχύσεις για επενδύσεις σε ορισμένες περιφέρειες της Ελλάδας ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω της μείωσης του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στις εν λόγω περιφέρειες.

Οι περιφέρειες της Ελλάδας που θα επωφεληθούν από τη σημερινή εγκριθείσα τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, είναι το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και η Δυτική Μακεδονία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης θα αυξηθούν ως εξής: i) από 40% σε 50% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στο Νότιο Αιγαίο και ii) από 50% σε 60% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στην Κρήτη και τη Δυτική Μακεδονία. Ο τροποποιημένος χάρτης ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Ιστορικό

Στις 6 Ιανουαρίου 2022 η Επιτροπή ενέκρινε τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα 2022-2027, και στις 14 Ιουλίου 2022 την τροποποίησή του, με σκοπό την αύξηση της έντασης των ενισχύσεων για εδάφη που έχουν ταυτοποιηθεί ως χρήζοντα στήριξης από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Στις 30 Μαΐου 2023, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με πιθανή ενδιάμεση επανεξέταση των χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων, λαμβάνοντας υπόψη επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία.

Διαβάστε ακόμη

JP Morgan: S&P και Fitch Ratings θα αναβαθμίσουν την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα

ΕΚΤ: Θα διατηρηθούν τα αυξημένα επιτόκια μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2024 (γράφημα)

Κατατέθηκε στην Κομισιόν ο προϋπολογισμός 2024

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

Πηγή: Newmoney.gr