Η ψηφιακή οικονομία θα απελευθερώσει τις τεράστιες δυνατότητες της ανάπτυξης

Η ψηφιακή οικονομία θα απελευθερώσει τις τεράστιες δυνατότητες της ανάπτυξης

Σήμερα η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας παραμένει υποτονική με την απαίτηση των κοινωνιών για βιώσιμη ανάπτυξη και ψηφιακό μετασχηματισμό να γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και επίτιμος πρόεδρος της παγκόσμιας έδρας της Boston Consulting Group (BCG) Hans-Paul Bürkner παρουσίασε σε πρόσφατη συνέντευξή του τις απόψεις του σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές της Κίνας, τον πράσινο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων κ.ά. ζητήματα.

«Αντιμέτωπη με τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας της COVID-19, η Κίνα αντέδρασε δυναμικά αποδεικνύοντας στον κόσμο ότι διαθέτει ισχυρή ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις, ενώ τα επιτεύγματά της δημιουργούνται μέσα από την καινοτομία και τη συνεργασία» δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η κινεζική κυβέρνηση θα καταφέρει να πετύχει τον στόχο αύξησης του ΑΕΠ κατά περίπου 5% φέτος. «Η συνεχής διεύρυνση της εγχώριας ζήτησης, η ταχέως αναπτυσσόμενη ψηφιακή οικονομία και η διαμόρφωση στόχων βιώσιμης ανάπτυξης θα απελευθερώσουν τις τεράστιες δυνατότητες της Κίνας», προσέθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τόνωση της εγχώριας ζήτησης θα ενισχύσει με τη σειρά της την ανάπτυξη όλων των βιομηχανικών τομέων, ιδιαιτέρως αυτών που αφορούν τα καταναλωτικά αγαθά. Ταυτόχρονα, η ταχύτατη ανάπτυξη της κινεζικής ψηφιακής οικονομίας και της ψηφιακής τεχνολογικής αιχμής θα δώσει τεράστια ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

«Η κινεζική αγορά γίνεται όλο και πιο σημαντική για τις πολυεθνικές»

Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας έχει μεγάλη σημασία για την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη. Ο Hans-Paul Bürkner δήλωσε ότι έως το 2030 η Κίνα θα συνεισφέρει τουλάχιστον το 25% της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά της τελευταίας. «Η κινεζική αγορά γίνεται όλο και πιο σημαντική για τις πολυεθνικές. Ως εκ τούτου, οι τελευταίες πρέπει να αποκαταστήσουν τη στρατηγική θέση της κινεζικής αγοράς στον εταιρικό τους σχεδιασμό και να αξιοποιήσουν τις πλούσιες ευκαιρίες που αυτή προσφέρει. Για παράδειγμα, επενδύοντας περισσότερο στη βιωσιμότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανάπτυξη του ανθρώπινου ταλέντου και την εταιρική ανθεκτικότητα, προωθούνται νέα επιχειρηματικά πρότυπα», δήλωσε.

Ο ίδιος πιστεύει επίσης ότι η οικοδόμηση ενός βιώσιμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος θα συμβάλει στην προώθηση της μακροπρόθεσμης και υψηλής ποιότητας ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας, αποτελώντας επίσης σημαντικό μέσο για την προώθηση ενός καλύτερου και σε υψηλότερο επίπεδο άνοιγμα των επιχειρήσεων προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η BCG εκτιμά ότι οι επενδύσεις στην πράσινη τεχνολογία θα συνεισφέρουν περίπου το 2% με 3% του ΑΕΠ της Κίνας έως το 2050, δημιουργώντας παράλληλα σειρά νέων επιχειρηματικών μορφών που θα εμφυσήσουν ζωτικότητα στην συνολική οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Να καθιερωθούν χρηματοοικονομικά κίνητρα,

«Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η οικοδόμηση ενός βιώσιμου επενδυτικού οικοσυστήματος αποτελεί ένα συστηματικό έργο, το οποίο απαιτεί από διάφορα μέρη να καταβάλουν προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος», προσέθεσε ο Hans-Paul Bürkner, προτείνοντας να ενισχυθεί ο σχεδιασμός σε ανώτατο επίπεδο, να αποσαφηνιστούν τα σχετικά ρυθμιστικά πρότυπα και οι θεσμοί, και να εισαχθεί ένα πλαίσιο με υποχρεωτικά κριτήρια για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι αντίστοιχες πολιτικές από την πλευρά της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αξιοποίησης των πολιτικών κονδυλίων και του καθοδηγητικού τους ρόλου, να καθιερωθούν χρηματοοικονομικά, φορολογικά κ.ά. κίνητρα, και να προωθηθεί η έρευνα για βιώσιμες επενδύσεις και χρηματοδότηση.

Όσον αφορά την ψηφιοποίηση, ο ίδιος δήλωσε ότι η κυβέρνηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση βασικών κανόνων και τη δημιουργία πλατφορμών. «Η συμμετοχή πολλών οντοτήτων είναι εξίσου σημαντική. Οι εταιρείες πρέπει να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια ώστε να προωθηθεί η επίτευξη των στόχων που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους».

Πηγή: Naftemporiki.gr