Φορολογικές δηλώσεις 2023: Έτσι θα φορολογηθούν τα φυσικά πρόσωπα που επενδύουν στην Ελλάδα | Ειδήσεις για την Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Έτσι θα φορολογηθούν τα φυσικά πρόσωπα που επενδύουν στην Ελλάδα | Ειδήσεις για την Οικονομία

Παράταση δόθηκε μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2023 για την υπαγωγή στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης για φυσικά πρόσωπα που επενδύουν στην Ελλάδα.

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής εφόσον αποδεικνύουν ότι επενδύουν κατ’ ελάχιστον το ποσό των 500.000 ευρώ επί ελληνικής επικράτειας σε διάστημα τριών ετών, καθίστανται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας µε το προνόμιο της επιβολής κατ’ αποκοπήν ποσού φόρου ποσού 100.000 ευρώ για το παγκόσμιο εισόδημά τους, χωρίς υποχρέωση δήλωσης του σχετικού εισοδήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσθηκε η παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για ένα εξάµηνο, ήτοι µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2023 αντί της 31ης Μαρτίου που κανονικά ισχύει.

Η ίδια παράταση καθιερώθηκε και για την απόδειξη ολοκλήρωσης της επένδυσης όσων εντάχθηκαν στο εν λόγω καθεστώς το 2020, οπότε φέτος συμπληρώνεται η τριετής προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Τέλος, για το 2023 παρέχεται στη φορολογική αρχή η δυνατότητα να εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις για την υπαγωγή των αιτούντων έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του µμηνός ∆εκεµβρίου (Ν. 5026/2023).

Με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή καθορίζονται μεταξύ άλλων,  οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των ψηφιακών νοµάδων (digital nomads). Ειδικότερα, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται να καταργήσει τη δυνατότητα εισόδου στη χώρα µε το καθεστώς απαλλαγής θεώρησης.

Πλέον, οι ψηφιακοί νοµάδες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε µε αυτοπρόσωπη παρουσία ή µε συστημένη επιστολή ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, µε σκοπό την έκδοση –εντός 10 ηµερών από την αίτηση– της θεώρησης εισόδου στην ελληνική επικράτεια. Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα, εντός της περιόδου ισχύος αυτής (1 έτος), να υποβάλουν στην υπηρεσία µιας στάσης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής.

Ποια τα δικαιολογητικά

Ως προς τα απαιτούµενα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν, σημειώνεται πως το ύψος των επαρκών πόρων που πρέπει να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαµονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, εξακολουθεί να καθορίζεται στις 3.500 ευρώ µηνιαίως.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ειδική φορολογική ρύθμιση για τα πρόσωπα αυτά, ισχύουν οι γενικοί κανόνες του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, µε αποτέλεσμα να υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους εάν πληρούν τα κριτήρια για να θεωρηθούν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, το εισόδημα ελληνικών πηγών φορολογείται στην Ελλάδα.

Διαβάστε ακόμη:

Bloomberg: Σε εκρηκτική ανάπτυξη ο ελληνικός τουρισμός – Επιμήκυνση για την τουριστική σεζόν

Σχεδόν σε 1,7 δισ. ευρώ οι προσφορές για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου – Αντλήθηκαν 300 εκατ. ευρώ

Παγίδες και τα 15 SOS στις ρυθμίσεις χρεών προς την εφορία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

Πηγή: Newmoney.gr