Εξασφαλισμένη απόλυτα η χρηματοδότηση των έργων που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής | Ειδήσεις για την Οικονομία

Περιφέρεια Αττικής: Πότε ξεκινά η ενίσχυση στις επιχειρήσεις από το πρόγραμμα ύψους 250 εκατ. ευρώ

Από το, Σεπτέμβριο του 2019 ως σήμερα, η διοίκηση Πατούλη υλοποιεί με συνέπεια κι ευθύνη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πάνω από 2.000 μικρών και μεγάλων έργων και παρεμβάσεων, σε όλους τους Δήμους της Αττικής. Για όλα τα συμβασιοποιημένα έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, η χρηματοδότησή τους είναι εξασφαλισμένη στο 100%, ενώ για όσα υπάρχουν υπογεγραμμένες προγραμματικές συμβάσεις, έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για την υλοποίηση, όταν αυτά δημοπρατηθούν, τονίζεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με το πρόγραμμα των 2000 έργων που υλοποιεί από την έναρξη της θητείας της το 2019.

Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, κλήθηκε να υλοποιήσει το πρόγραμμα έργων της έχοντας να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από:

-Την πολύ σημαντική μείωση των εσόδων της, λόγω της πανδημίας του covid

-Την κάλυψη επειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

-Την κακή οικονομική κατάσταση της Περιφέρειας από την προηγούμενη Διοίκηση.

Η σημερινή Διοίκηση με συνέπεια και υπευθυνότητα αναζήτησε πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων που παρέλαβε αλλά και σχεδίασε ενώ στήριξε την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις της Αττικής, την περίοδο της πανδημίας, σημειώνεται.

Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Περιφέρειας:

-Υλοποίησε στο μέγιστο βαθμό τα έργα που παρέλαβε ωριμάζοντας τα και βρίσκοντας νέες πηγές χρηματοδότησης.

Σε συνεργασία με τους Δήμους ενέταξε την περίοδο 2020-2023 510 νέα έργα, που έχει ανάγκη το Λεκανοπέδιο προϋπολογισμού 730 εκατ. euro.

– Συνολικά το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας περιλαμβάνει 914 έργα, προϋπολογισμού 1,78 δισ. euro, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στα 216 εκατ. euro.

Στο μεταξύ όπως σημειώνει η Διοίκηση:

-Μετέφερε έργα σε άλλες πηγές χρηματοδότησης και έφερε στα ταμεία πόρους, ύψους άνω των 120 εκ.Euro.

-Αύξησε κατά 50% τους πόρους από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ( 1,6 δις Euro από 1,05)

-Εξασφάλισε για την περίοδο 2021 -2025 πόρους 404 εκ. Euro από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής.

Ποια είναι η οικονομική κατάσταση σήμερα

Η Περιφέρεια Αττικής, σήμερα είναι απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις της , τονίζεται στην ανακοίνωση, καθώς από το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων:

Σήμερα είναι συμβασιοποιημένο ένα τμήμα του, με συμβατικό αντικείμενο 542 εκατ. euro περίπου.

Τα υπόλοιπα έργα χαρακτηρίζονται μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ωρίμανσης.

Από αυτά τα 542 εκ. έχουν πληρωθεί περίπου 245 εκατ. euro.

Οι οικονομικές εκκρεμότητες ανέρχονται στο ύψος των 297 εκ. Euro περίπου.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμοτήτων μπορεί να καλυφθεί από τα ταμειακά μας διαθέσιμα , που σήμερα έχουμε στο “ταμείο” μας , τα οποία φθάνουν τα 216 εκατ. euro.

Τα υπόλοιπα, θα καλυφθούν από επιπλέον πόρους που θα μας επιστραφούν άμεσα και θα μπουν στο ταμείο μας κι αφορούν μεταξύ άλλων έργα και παρεμβάσεις όπως η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού δημόσιων νοσοκομείων, αντιπλημμυρικά έργα σε Κορωπί, Διόνυσο, Θριάσιο Πεδίο, ‘Ανω Λιόσια, διευθέτηση ρέματος στο Κόρμπι, ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης, Διευθέτηση ρέματος Σαπφούς, κλπ.

Ένα επιπλέον ποσό ύψους 43 εκ. Euro περίπου, που περιλαμβάνονται στο ανεκτέλεστο αντικείμενο των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί δεν πρόκειται να μας επιβάρυνε τελικά, αφού αφορά συμβάσεις που έχουν διαλυθεί, συμπληρωματικές συμβάσεις που καλύπτονται από τρίτους φορείς, κλπ

Μέσα από το νέο ΠΕΠ Αττικής θα χρηματοδοτηθούν αντιπλημμυρικά έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων , μέχρι το ύψος των 120 εκ. Euro.

Επίσης, στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας περιλαμβάνονται με εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους 183 εκ. Euro περίπου, μια σειρά από έργα για τα οποία έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με Δήμους ή άλλους φορείς. Τα έργα αυτά όταν θα δημοπρατηθούν, με έναν μέσο όρο έκπτωσης 30-40%, θα προκύψει συμβατικό αντικείμενο ύψους 110 εκ. Euro. Και τα ποσά αυτά μπορούν να εξασφαλιστούν μελλοντικά, με τον ίδιο τρόπο που κινηθήκαμε ως σήμερα. Δηλαδή μεταφέροντας έργα σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα , αξιοποιώντας τους πόρους του νέου ΠΕΠ, από μελλοντικούς ίδιους πόρους της Περιφέρειας αλλά και τους υπολοιπόμενους πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Η ευκαιρία του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης: 400 εκατ. για την Αττική

Η Περιφέρεια Αττικής διαχειρίζεται το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής (ΠΠΑ) 2021-2025, προϋπολογισμού 404 εκ. Euro, μέσω του οποίου έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση σημαντικών παρεμβάσεων, που αφορούν στην ασφάλεια και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Παρεμβάσεις όπως:

Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων

Υδροδότηση νησιών Αργοσαρωνικού

Αναπλάσεις

Έργα κοινωνικών Υποδομών

Έργα αθλητισμού

Έργα οδικών υποδομών ασφάλειας (συντηρήσεις οδικού δικτύου, στηθαία ασφαλείας, ηλεκτροφωτισμός, σηματοδότηση, συντηρήσεις πρασίνου κλπ)

Δράσεις τουριστικής προβολής και εξωστρέφειας

Το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020

Απορρόφηση 95%

Το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 σήμερα έχει ξεπεράσει το 95% σε απορρόφηση ( από 27,3% επί Διοίκησης Δούρου) και ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 1,2 δισ. euro.

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

01.09.2014-31.08.2019

526

286 εκατ. euro.

1,1 δισ. euro

27,3%

01.09.2019-σήμερα

11.869

975 εκατ. euro

1,2 δισ. euro

95,4%

Το ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 ανέρχεται σε 1,6 δις Euro, σημαντικά αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το 2014-2020.

Έχουν προβλεφθεί μεταξύ άλλων σημαντικές παρεμβάσεις και εμβληματικά έργα:

120 εκατ. euro για αντιπλημμυρικά έργα

10 εκατ. euro για παιδικούς σταθμούς

5 εκατ. euro για λιμενικές υποδομές στον Αργοσαρωνικό

2,5 εκατ. euro για δράσεις ηλεκτροκίνησης και 2,5 εκατ. euro για αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών στο χώρο του Λυσσιατρείου ως Κέντρου Στήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

10 εκατ. euro για έργα οδικής ασφάλειας στον Κηφισό και στο παραλιακό μέτωπο Αττικής

30 εκατ. euro για έργα οδικής ασφάλειας, κατασκευή επιπρόσθετων ανισόπεδων κόμβων και ολοκλήρωση των διασυνδέσεων με Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου

36,2 εκατ. euro για την κατασκευή του Παραολυμπιακού Κέντρου Ραφήνας

“Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής είναι πλέον απόλυτα βιώσιμο και λειτουργικό. Ψεύδονται όσοι μιλούν για χρεοκοπία καθώς η σημερινή διοίκηση είναι η πρώτη που πέτυχε να της επιστραφούν χρήματα”, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Διαβάστε ακόμη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο «φορτωμένος» Σεπτέμβριος και οι προσδοκίες για το τελευταίο 4μηνο του 2023

Ετσι θα είναι το νέο project αξίας 150 εκατ. ευρώ για το νέο Six Senses στο Πόρτο Χέλι (pics)

Γιατί η ελληνική Ναυτιλία είναι στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία (γραφήματα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

Πηγή: Newmoney.gr