Έτσι θα πάρετε έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ – Τα 7 βήματα

temp

Μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myPROPERTY της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να πάρουν την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με τους προσωπικούς κωδικούς του Taxis να εισέλθουν στη ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) και να ακολουθήσουν τη διαδρομή: Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών και αφού εντοπίσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν δηλωθεί στον ΑΦΜ τους να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

  • να τα συσχετίσουν με τις ασφαλισμένες κατοικίες τους (ασφάλιση ιδίου)
  • να δηλώσουν τους ΑΦΜ των συνιδιοκτητών, όταν για την ασφαλισμένη κατοικία υπάρχουν περισσότεροι συνιδιοκτήτες (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτων)
  • να δηλώσουν τους ΑΦΜ των τρίτων προσώπων που έχουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας, όταν οι ίδιοι δεν έχουν δικαίωμα επ’ αυτής (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτων).

Η Ένωση για τον ΕΝΦΙΑ

Σε συνέχεια δημοσίευσης του Νόμου 5045/2023 (ΦΕΚ Α’ 136/29.7.2023) και της εφαρμοστικής ΚΥΑ 1014/2024 (ΦΕΚ Β΄743/31.1.2024) για τη μείωση ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ενημερώνει ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο πολίτης προκειμένου να πάρει την έκπτωση.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ πραγματοποιείται αναλογικά, με βάση το ποσοστό που προκύπτει από τον αριθμό των ημερών που καλύπτονται ανά έτος

Σύμφωνα με έντυπο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, τα βήματα είναι τα εξής:

  • Μέχρι τις 22.02.2024 υποβάλω αίτηση μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Α.Α.Δ.Ε
  • Επιλέγω τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) που αντιστοιχεί στην ασφαλισμένη κατοικία μου και τον συσχετίζω με τον αριθμό του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου
  • Αν στην ίδια κατοικία αντιστοιχούν περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια επαναλαμβάνω τη διαδικασία για κάθε αριθμό συμβολαίου
  • Αν έχω και άλλες ασφαλισμένες κατοικίες, επαναλαμβάνω τη διαδικασία για κάθε κατοικία
  • Αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία (συνιδιοκτήτες, επικαρπωτές κλπ), δηλώνω τα ΑΦΜ τους για να ενημερωθούν μέσω της ΑΑΔΕ και να προχωρήσουν οι ίδιοι σε υποβολή αίτησης μέσω της πλατφόρμας με τους δικούς τους κωδικούς
  • Μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι τις 11.03.2024 η ασφαλιστική μου εταιρεία επιβεβαιώνει την αντιστοίχιση της ασφαλισμένης κατοικίας με τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
  • Κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, η αρμόδια διεύθυνση της ΑΑΔΕ επαληθεύει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Αν οι προϋποθέσεις πληρούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους χορηγείται μείωση 10% στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στους ΑΤΑΚ της ασφαλισμένης κατοικίας.

Αν οι προϋποθέσεις πληρούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών μηνών, η μείωση του ΕΝΦΙΑ πραγματοποιείται αναλογικά, με βάση το ποσοστό που προκύπτει από τον αριθμό των ημερών που καλύπτονται ανά έτος.

Αν μετά την είσοδό σας στην πλατφόρμα, δεν βρίσκετε το ασφαλιστήριό σας ή αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική εταιρεία ή τον διαμεσολαβητή σας.

Αν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν σας δοθεί η έκπτωση , θα πρέπει να απευθυνθείτε στη ΔΟΥ σας & να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πηγή: ΟΤ

Τελευταία Νέα

Πηγή: Tanea.gr