Εντατικοποίηση ελέγχων εμβολιασμών σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων-προνοιακές δομές

Εντατικοποίηση ελέγχων εμβολιασμών σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων-προνοιακές δομές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οριζόντιοι έλεγχοι κλιμακίων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Κρήτης με αντικείμενο την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού του συνόλου του προσωπικού (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό) των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΑΔ, σε σύνολο 2.975 εργαζομένων, οι 2.724 διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό (2.603 εμβολιασμένοι και 121 με πιστοποιητικό νόσησης), ήτοι ποσοστό περίπου 92%. Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν από τους επιθεωρητές-ελεγκτές με την εφαρμογή COVID FREE Gr, ενώ των μη ευρισκόμενων, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, στις δομές με επίδειξη εγγράφου στους επιθεωρητές-ελεγκτές από τους υπευθύνους των δομών. Επιβλήθηκαν συνολικά οικονομικές κυρώσεις ύψους 10.000€.

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου στις εν λόγω δομές 39 είχαν υποβάλει αίτημα εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και 127 ήταν σε νόμιμη άδεια. Οι περιπτώσεις αυτές ελέγχονται διεξοδικά.

Η ΕΑΔ τονίζει πως οι έλεγχοι συνεχίζονται στο σύνολο της επικράτειας με στόχο την προστασία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που εξυπηρετούνται στις δομές αυτές.

Πηγή: Naftemporiki.gr