Ασφαλιστικό: Στο ΦΕΚ ο νέος νόμος – Όλες οι αλλαγές για τους ασφαλισμένους από το 2202

Ασφαλιστικό: Στο ΦΕΚ ο νέος νόμος – Όλες οι αλλαγές για τους ασφαλισμένους από το 2202

Η αλλαγή στην επικουρική ασφάλιση είναι μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα – Ολόκληρο το ΦΕΚ

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε σήμερα ο νέος νόμος 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»

Στον εν λόγω νόμο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι διατάξεις για την παράταση των δηλώσεων 2020 μέχρι 10.09 και την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ 2021 για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του έτους 2018 όπως και η τροπολογία για τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες έως το τέλος του 2022.

Οι σημαντικότερες αλλαγές – Τα άρθρα

[Άρθρο 75]. Καθορίζεται το ποσοστό των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α., για κύρια σύνταξη (13,33%) και για υγειονομική περίθαλψη (6,95%), από πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.). και τίθεται ανώτατο όριο στο ποσό της παρακρατούμενης εισφοράς.

Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης για την καταβολή των προαναφερόμενων εισφορών.

Εισάγονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών, για ειδικές περιπτώσεις προσώπων επί των οποίων εκδίδεται Π.Π.Υ.

Ορίζεται ο χρόνος έκδοσης των Π.Π.Υ. επί των οποίων έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω.

[Άρθρο 76]. Τροποποιείται, αναδρομικά από 1.1.2020, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα, ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης από εργόσημο του π. Ο.Γ.Α

[Άρθρο 81]. Παρατείνεται για ακόμη ένα έτος μέχρι την 31η. 12.2022 (ισχύει έως 31.12.2021), η οριζόμενη στο άρθρο 31 του ν. 4756/2020, μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Η απώλεια εσόδων που προκαλείται στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ από την ανωτέρω μείωση, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

[Άρθρο 83]. Δικαιούνται επίδομα κυοφορίας και λοχείας, οι έμμισθες δικηγόροι που υπάγονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ενιαίο Ταμείο Αυτοτελώς Απασχολούμενων -Τομέας Ασφάλισης Νομικών) και καταβάλλουν εισφορές κατά τα ειδικότερα οριζόμενα για την έμμισθη απασχόλησή τους, με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για μισθωτές ασφαλισμένες. Σε περίπτωση παράλληλης υποχρέωσης καταβολής εισφορών, δικαιούνται την υψηλότερη παροχή μητρότητας από αυτές που προκύπτουν από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α.

[Άρθρο 91]. Μεταβάλλεται (από επιχορήγηση ή χρηματοδότηση σε απόδοση πόρου), ο χαρακτηρισμός των δαπανών των κλάδων “Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση” (Λ.Α.Ε.Κ.) και “Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής” της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996.

[Άρθρο 93]. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, με κ.υ.α., των χρονικών διαστημάτων για τα οποία χορηγείται η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις του πολιτισμού (οικονομική κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου) και επιπροσθέτως προβλέπεται η εφαρμογή της και για άλλα χρονικά διαστήματα.

[‘Άρθρο 95]. Για το έτος 2021 (ίσχυε για τα έτη 2018-2020) η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις για τους ιδιοκτήτες αυτών. Ομοίως, παρατείνεται και για το 2021, η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των ανωτέρω πυρκαγιών.

[‘Άρθρο 96]. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα, μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2021, από την 27η Αυγούστου 2021 που ισχύει σήμερα. Ο τρόπος καταβολής του φόρου τροποποιείται αντίστοιχα και οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την 17η.09.2021 (αντί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 που ισχύει σήμερα), η τρίτη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμιά από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.

Εξαιρετικά, για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων παρατείνεται μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2021.

Η προβλεπόμενη έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών εξακολουθεί να χορηγείται ως ισχύει, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τα φυσικά πρόσωπα, μέχρι την 27η.08.2021.

Ολόκληρο το ΦΕΚ

Διαβάστε ακόμα:

Άλμα 16,2% του ΑΕΠ: Έως €1 δισ. χώρος για «έξτρα» ελαφρύνσεις

Σχολεία: Παιδίατροι προβλέπουν ότι θα μολυνθεί το 30% των μαθητών

DBRS: Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 5,2% φέτος και 5% το 2022

Πηγή: Newmoney.gr