ΑΑΔΕ: Ποια ακίνητα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Εφορίας | Ειδήσεις για την Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ποια ακίνητα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Εφορίας | Ειδήσεις για την Οικονομία

Στο στόχαστρο της Εφορίας βρίσκονται οι μεταβιβάσεις, οι αγοραπωλησίες με μετρητά, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά και τα αδήλωτα ενοίκια. Ο στόχος της Αρχής είναι να βάλει φρένο στη διακίνηση μαύρου χρήματος με την ενεργοποίηση των Κέντρων Ελέγχου Φορολογίας Κεφαλαίου Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται πως όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν τη φορολογία κεφαλαίου αλλά και ο έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας για τη φορολογία των ακινήτων μεταφέρονται στις δύο νεοσύστατες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Το επόμενο διάστημα θα τεθούν σε λειτουργία τα ΚΕΦΟΚ της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα.

Αναλυτικά:

Το ΚΕΦΟΚ Αττικής θα ενεργοποιηθεί στις 8 Απριλίου 2024: Σε αυτό θα μεταφερθούν άμεσα οι αρμοδιότητες φορολογίας κεφαλαίου των ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών, Γλυφάδας, ΙΒ’ Αθηνών και Ελευσίνας και μέχρι τις 22 Απριλίου θα ακολουθήσουν και τα τμήματα φορολογίας κεφαλαίου όλων των εφοριών του νομού.

Το ΚΕΦΟΚ Θεσσαλονίκης θα ενεργοποιηθεί στις 13 Μαΐου 2024: Μέχρι τις 20 Μαΐου θα απορροφηθούν οι υπηρεσίες φορολογίας κεφαλαίου όλων των ΔΟΥ της περιφέρειας.

Ο στόχος των δύο αυτών μονάδων είναι να γίνει πιο στενή η παρακολούθηση της διαδικασίας φορολόγησης των ακινήτων με διασταυρώσεις σε όλα τα στάδια -από την αγορά και τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ειδικά όταν πρόκειται για κτίσμα εκτός αντικειμενικού συστήματος μέχρι την υποβολή του Ε9 και την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.

Ποιες είναι οι δραστηριότητες τους

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ ,οι αρμοδιότητες των ΚΕΦΟΚ είναι οι εξής:

 • Να παρακολουθούν και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ).
 • Να παρακολουθούν τη φορολογική συμμόρφωση των φορολογουμένων αλλά και να δημιουργούν και να συντηρούν τη φορολογική εικόνα των φορολογουμένων.
 • Να παραλάβουν και να διαχειριστούν (αρχικές ή τροποποιητικές) φορολογικές δηλώσεις
  Να εκδώσουν πράξεις προσδιορισμού φόρου και προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης πράξης.
 • Να προσδιορίσουν προσωρινή αξία για ακίνητα, για τα οποία δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αυτής.
 • Να διενεργήσουν έλεγχο και να επιβληθούν πρόστιμα στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους.
 • Να χορηγήσουν χειρόγραφα πιστοποιητικά
 • Να επαληθεύσουν την ορθότητα του περιεχομένου των δηλώσεων αλλά και να διαχειρίζονται τα αποτελέσματα από διασταυρώσεις στοιχείων των δηλώσεων με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από τις αρμόδιες επιτελικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
 • Να αποστέλλουν τις σημαντικές υποθέσεις στις αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις.
 • Να παρακολουθήσουν και να εφαρμόσουν την νομοθεσία των φορολογιών ακίνητης περιουσίας Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ), Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ), Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και της νομοθεσίας των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9).
 • Να παραλάβουν και να διαχειριστούν τις (αρχικές ή τροποποιητικές) δηλώσεις και τις αιτήσεις (έντυπων υποδειγμάτων) που επέχουν θέση δήλωσης.
 • Να ελέγχουν την τροποποιητική δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικού προσώπου, όταν το αποτέλεσμα της πράξης αυτής είναι πιστωτικό.
 • Να ελέγχουν τα παραστατικά κατά την παραλαβή τροποποιητικών δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ).
 • Να χορηγούν χειρόγραφο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Διαβάστε ακόμη:

Economist: Η Ελλάδα ανέβηκε 28 θέσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον – H μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ 82 χωρών

Bitcoin: Ο βασιλιάς των cryptos αποτινάζει τις απώλειες $200 δισ. – Ανακάμπτει πάνω από τα $67.000

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

Πηγή: Newmoney.gr