ΥΠΕΝ: Στις 17/9 η λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του προτύπου Target Model

ΥΠΕΝ: Στις 17/9 η λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του προτύπου Target Model

Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές

Νέο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο του ευρωπαϊκού μοντέλου στόχου (Target Model) καθορίζεται με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμου Θωμά. Η καταληκτική ημερομηνία για την λειτουργία των αγορών σε πραγματικές συνθήκες είναι η 17η Σεπτεμβρίου ενώ στο μεσοδιάστημα ορίζονται προθεσμίες για την διεξαγωγή δοκιμών και τον έλεγχο του συστήματος.

Σε δηλώσεις του ο κ. Θωμάς επισημαίνει: «Η υλοποίηση του Target Model αποτελεί μια μεγάλη διαρθρωτική μεταρρύθμιση που αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επιλύοντας συν τω χρόνω τα δομικά προβλήματα του υφιστάμενου συστήματος οργάνωσης της χονδρεμπορικής αγοράς.

Η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών του Target Model ήταν επιβεβλημένη για να συμμορφωθεί η χώρα με τις υποχρεώσεις για τη σύζευξη των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, μέσω της ανάπτυξης του ανταγωνισμού, καθώς και η υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.
 
Κρίσιμο ρόλο θα έχει η ΡΑΕ ως προς την παρακολούθηση και εποπτεία των νέων Αγορών, ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (traders, τράπεζες, προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΔΜΗΕ, EXE, EnexClear) να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε η νέα αγορά να αποκτήσει το απαραίτητο βάθος και ρευστότητα το ταχύτερο δυνατό».

ΑΔΜΗΕυπουργείο Ενέργειαςηλεκτρική ενέργεια

Πηγή: Newmoney.gr