Η προστασία της εργασίας και η ανάπτυξη των ΜμΕ στη συνάντηση ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ

fbpx

Συνεχίζεται ο κοινωνικός διάλογος για την προστασία της εργασίας και την ανάπτυξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση των προέδρων της ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, Γιώργου Καββαθά, Γιώργου Καρανίκα στα γραφεία της ΕΣΕΕ. Η συνάντηση αυτή, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, αποτυπώνει την προσπάθεια των εκπροσώπων του κόσμου της εργασίας και των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για κοινές πρωτοβουλίες και σχετικές δράσεις στο άμεσο μέλλον.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, που πλήττουν έντονα την οικονομία, σε άμεση σχεδόν συνέχεια της πολύχρονης κρίσης, έχουν επιταχύνει τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία. Για όλες τις πλευρές, οι προκλήσεις αυτές είναι ζωτικής σημασίας και μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μονάχα με κοινωνικό διάλογο, συνέργειες και συνεργασία.

Ακόμη υπογραμμίζεται ότι «η νέα κρίση στην οποία βρισκόμαστε ανέδειξε νέα θέματα και κρίσιμες προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν τόσο την εργασία όσο και το οικοσύστημα της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Ζητήματα όπως ο ψηφιακός αλλά και ο πράσινος μετασχηματισμός τίθενται με μια νέα δυναμική, η οποία απαιτεί την αποτελεσματική παρέμβαση και προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων. Η προσαρμογή αυτή είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της θέσης τόσο των εργαζομένων όσο και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο κίνδυνος, για άλλη μια φορά, να ενοχοποιηθούν για τις ανεπάρκειες της οικονομικής δομής και των αναπτυξιακών δυναμικών οι εργαζόμενοι και οι μικρές επιχειρήσεις είναι ορατός. Η συνεργασία μεταξύ της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και του πολύτιμου πόρου της ανθρώπινης εργασίας μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, προώθησης της ποιοτικής απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής, αλλά και μέσο ενίσχυσης της δημοκρατίας και καταπολέμησης των ανισοτήτων».

Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανώσεις συμφώνησαν ότι μετά και την 1η διαβούλευση με τον Πρωθυπουργό και την επιτροπή για το σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ο διμερής κοινωνικός διάλογος για την προστασία της εργασίας και την ανάπτυξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα συνεχιστεί με την συμμετοχή και των άλλων κοινωνικών εταίρων.

Πηγή: Economistas.gr