Δεσμεύσεις χρημάτων σε μόλις 20 ΑΦΜ τον Απρίλιο!

Δεσμεύσεις χρημάτων σε μόλις 20 ΑΦΜ τον Απρίλιο!

«Πάγωσαν» κατασχέσεις και χρέη λόγω κορωνοϊού και αναστολών πληρωμής φόρων

«Φρένο» στις κατασχέσεις για χρέη στην εφορία βάζουν τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης. Με δεδομένη την μαζική αναστολή πληρωμών που διατάχθηκε λόγω κορωνοϊού και καραντίνας από τον Μάρτιο και μετά, η ΑΑΔΕ επέβαλε εισπρακτικά μέτρα σε μόλις ….20 οφειλέτες! Για την ιστορία, πριν σημάνει «ανακωχή» λόγω κορωνοϊού, οι κατασχέσεις αυξάνονταν Μάρτιο αυξάνονταν κατά 8.500-9.500 το μήνα, πριν υποχωρήσουν σε 3.500 τον Μάρτιο και … είκοσι (20) τον Απρίλιο.

Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Αναγκαστικά Μέτρα Είσπραξης

Δείκτες Είσπραξης

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης        
Συνολικός αριθμός οφειλετών

4.121.641

3.993.521

3.954.882

3.913.606

Οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

1.778.016

1.807.572

1.765.494

1.763.416

Οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

1.259.454

1.268.819

1.272.349

1.272.369

Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (KPI 9)

70,83%

70,19%

72,07%

72,15%

Παρά το απαγορευτικό στις κατασχέσεις και τις παρατάσεις πληρωμής των φόρων όμως, σημαντική μερίδα οφειλετών έσπευσε και πλήρωσε ακόμα και … τα παλιά χρέη του, πέραν από τα τρέχοντα! Για την ακρίβεια, Μάρτιο και Απρίλιο (όπου σχεδόν τα πάντα ήταν κλειστά και ελάχιστοι είχαν κανονικές εισπράξεις) όσοι ήθελαν πλήρωσαν εθελοντικά 330 εκατ. ευρώ αθροιστικά από μόνοι τους οικειοθελώς.

 

KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

353.465.865

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

329.956.257

ΜΑΡΤΙΟΣ

183.569.065

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

146.570.566

4ΜΗΝΟ

1.013.561.753

Παράλληλα, λόγω των αναστολών, δεν κηρύχθηκαν νέα χρέη ληξιπρόθεσμα και στο σύνολό τους παραμένουν παγωμένα. Παρότι δηλαδή στο Taxisnet φορολογούμενοι βλέπουν ακόμα ανεξόφλητα τα χρέη που τυχόν πλήρωσαν, τόσο ο αριθμός των οφειλετών όσο και το ύψος των οφειλών (παλαιών και νέων) παρέμειναν καθηλωμένα στα ίδια επίπεδα.

• Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: € 105.639.104.091 τον Απρίλιο έναντι €  105.811.437.644  το Μάρτιο  (μείωση κατά 0,16%).
• Ανεπίδεκτα είσπραξης: € 22.151.964 τον Απρίλιο έναντι € 22.151.042 το Μάρτιο.
 Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: € 83.487.140.446 τον Απρίλιο έναντι € 83.660.395.514 το Μάρτιο (μείωση κατά 0,21%).
• Πλήθος οφειλετών: 3.913.606  τον Απρίλιο έναντι 3.954.882 το Μάρτιο  (μείωση κατά 1,04%) => την αντίστοιχη περίοδο το 2019 (Απρίλιος)  ο συνολικός αριθμός οφειλετών ανερχόταν στους 3.913.465

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ για τις εισπράξεις ληξιπροθέσμων χρεών ως τον Απρίλιο:

1. Για τα  παλαια Ληξιπρόθεσμα:

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2020

2020/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

353.465.865

-0,22%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

329.956.257

10,94%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

183.569.065

-32,57%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

310.001.287

241.393.686

146.570.566

-39,28%

4ΜΗΝΟ

1.294.981.868

1.165.270.871

1.013.561.753

-13,02%

2. Για τα νέα ληξιπρόθεσμα:

Α. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της εφορίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για το 4μηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  2.435 εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 2.901 εκ. (μείωση κατά 16,06%).
Για το μήνα αναφοράς (Απρίλιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 222 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 266 εκ. (μείωση κατά 16,54%)

Το 88 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

1.453.137

75.552.570

5099%

Εισόδημα

28.045.929

27.894.986

-1%

Φόροι στην Περιουσία

3.910.740

5.566.695

42%

Φ.Π.Α.

107.942.790

53.921.904

-50%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

45.988.961

7.016.167

-85%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

573.567

728.056

27%

Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά

14.700.092

12.802.504

-13%

Δικαστικά έξοδα

19.004.800

6.173.127

-68%

Καταλογισμοί

4.301.962

2.725.972

-37%

Τέλη και χαρτόσημα

1.092.447

3.525.712

223%

Πρόστιμα Έμμεσων φόρων

5.361.824

2.552.919

-52%

232.376.248

195.907.691

-15,7%

 

Β. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της εφορίας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:
Για το 4μηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  2.286 εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 2.734 εκ. (μείωση κατά 16,38%).
Για το μήνα αναφοράς (Απρίλιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 204 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 228 εκ. (μείωση κατά 10,52%).

Γ. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:
Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για το Απρίλιο  (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 99 εκ. (έναντι 106 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (90,7%)  οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2020

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

9.281.334

33.972.231

266,0%

Εισόδημα

15.734.067

12.245.029

-22,2%

Φόροι στην Περιουσία

12.187.755

6.425.683

-47,3%

Φ.Π.Α.

62.421.766

36.931.555

-40,8%

ΣΥΝΟΛΟ

99.624.922

89.574.498

-10,09%

 

           KPI 2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

2019

2020

2020/2019

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 3ΜΗΝΟ

17,9%

18,0%

0,56%

 

• Συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμων

 ΜΗΝΑΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2017

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2020/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

393.730.214

461.204.743

462.195.280

425.930.171

-7,8%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

405.062.230

496.209.557

422.238.586

460.807.129

9,1%

ΜΑΡΤΙΟ

454.448.469

458.085.538

412.552.761

284.163.496

-31,1%

ΑΠΡΙΛΙΟ

350.013.994

528.510.780

367.932.556

226.124.044

-38,5%

Πηγή: Newmoney.gr